De verkenners zijn jongens in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Ze komen bij elkaar op vrijdagavond. Bij de verkenners kook je op je eigen vuurtje, bouw je een vlot en ga je varen, loop je tochten en routes, doe je dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou (kunnen) doen… De verkenners doen ook mee aan de door de groep georganiseerde activiteiten. De groep verkenners is verdeeld in patrouilles. Een patrouille is een groepje van ongeveer zes verkenners waarmee je veel gaat samenwerken. De een is een kei in het uitzoeken van de juiste weg, de ander heeft binnen vijf minuten het vuur branden. In een patrouille leer je van elkaar. De verkenners houden rekening met elkaar. Ze hebben iets voor elkaar over. Per patrouille heb je een patrouilleleider (PL) en een assistent patrouilleleider (APL) De verkenners gaan een paar keer per jaar op kamp. Het hoogtepunt is het zomerkamp. Bij het zomerkamp is het de bedoeling dat de verkenners redelijk zelfstandig zijn. Ze moeten zelf hun tent opzetten, zelf een keuken maken van touw en palen en hun eigen potje koken. Door het jaar heen worden de verkenners hierop voorbereid. Ook gaan de verkenners ieder jaar naar de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW), waar alle groepen uit de regio elkaar ontmoeten.

De verkenners komen bij elkaar op vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur.