Ieder kind kan drie opkomsten geheel vrijblijvend komen kijken. Daarna kan het ingeschreven wordenmiddels het inschrijfformulier. U kunt dit formulier inleveren bij de leiding van de speltak waar uw kindnaar toe gaat of mailen naar ledenadministratie@scoutingsintmartinus.nl . Vanaf dat moment gaat uook contributie betalen.De leden van Scouting Sint Martinus zijn automatisch ook lid van de vereniging Scouting Nederland.De ledenadministratie maakt gebruik van het landelijke ledenregistratiesysteem ‘Scouts Online’.

Hierdoor heeft u ook zelf toegang tot de geregistreerde gegeven van uw kind, en kunt u deze gegevens ook zelf inzien en aanpassen. Via www.scouting.nl kunt u naar ‘Mijn Scouting’ en daar kuntu een eigen toegangsaccount aanvragen.Om je eigen gegevens te kunnen inzien, doe je het volgende. Ga naar www.scouting.nl en klik op MijnScouting en daarna op Naar Scouts Online. Klik vervolgens op Inlogaccount aanvragen. Daar kun jegegevens invoeren en daarmee een account aanmaken. Nadat je bent ingelogd, moet je even klikkenin de menubalk op “Mijn Scouting” en vervolgens op submenu “Mijn basisgegevens”. Vervolgens zie jede gegevens die je aan kunt passen.Mocht u het lidmaatschap van uw zoon of dochter op willen zeggen dan kan dit door dit schriftelijkdoor te geven aan de ledenadministratie. U dient dan tevens de leiding van de speltak telefonisch ofschriftelijk op de hoogte te stellen. De contributie kan dan stopgezet worden vanaf het einde van hetmaand waarin uw dochter of zoon lid was. Zonder opzegging bij de ledenadministratie zal uw kind nietuitgeschreven worden en blijft u contributie verschuldigd.